عملیات «وعده صادق» دفاع مشروع از حقوق ملت ایران بود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عملیات وعده صادق را دفاع مشروع از حقوق منافع ملت ایران دانست و گفت: پاسخ تنبیهی سپاه نشان داد که کشورمان در دفاع از منافع ملی با کسی تعارف ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446067/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF