عملیات وعده صادق دفاع مشروع از کشورمان بود


کرمان – ایرنا – نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات وعده صادق و پاسخ تنبیهی جمهوری اسلامی ایران به اقدمات جنایت‌بار صهیونیست‌ها دفاع مشروع ایران اسلامی از مملکت بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446443/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF