عین اللهی: جمعیت ظرف ۷ سال افزایش نیابد، دچار بحران می‌شویم


تهران – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از مشکلات کشور موضوع سالخوردگی جمعیت است و فقط یک دریچه هفت ساله داریم که اگر در این مدت افزایش جمعیت را در دستور کار قرار ندهیم، کشور دچار بحران خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968719/%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85