غرب و آمریکا با صدور قطعنامه‌های دروغین در پی انزوای ایران هستند


تهران – ایرنا – رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی با پشتیبانی از صدورقطعنامه‌های حقوق بشری با دروغ پراکنی در پی به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955802/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF