«غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضایی مجلس ماند


تهران- ایرنا- اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای اجلاسیه چهارم در نشست امروز این کمیسیون انتخاب و موسی غضنفرآبادی برای ۴ سال پیاپی رئیس این کمیسیون شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227170/%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF