غنی‌سازی ۶۰درصدی اورانیوم حق ملت ایران است/ برای پیشرفت هسته‌ای منتظر غرب نخواهیم ماند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی غنی‌سازی ۶۰درصدی اورانیوم را حق ملت ایران خواند و گفت: ملت ایران برای دستیابی به پیشرفت‌های هسته‌ای منتظر غرب نخواهند ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951195/%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C