غنی‌سازی ۶۰ درصدی موضع مقتدرانه ایران در قبال قطعنامه شورای حکام است


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم پاسخ مناسبی به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، گفت: دشمنان باید بدانند موضع ایران در قبال‌ آن ها موضعی از سر اقتدار است نه انفعال.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953941/%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85