فارس، ظرفیت های بی نظیری برای تبدیل شدن به قطب فولادی کشور دارد


شیراز- ایرنا- نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان فارس در آینده به یکی از قطب های مهم فولادی کشور در کنار اصفهان، خوزستان، یزد، کرمان و هرمزگان تبدیل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307749/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF