فاز دوم سد کانی‌سیب برای آبگیری دریاچه ارومیه دهه فجر افتتاح خواهد شد


تهران- ایرنا- رییس فراکسیون نمایندگان شمالغرب کشور گفت: بر اساس اظهارات دبیر ستاد احیای دریاچه؛ بستر انتقال آب از سدکانی سیب کامل بوده و در فصول پاییز و زمستان ۳۵۰ میلیون متر مکعب انتقال آب به دریاچه را دارد که در دهه فجر سال جاری هم افتتاح خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200061/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD