فاطمی‌امین شجاعانه دنبال ایجاد تحول در صنعت و معدن کشور است

وی استیضاح وزیر صمت را زودهنگام خواند و گفت: استیضاح وزیر صمت را از انجام برنامه‌های خود دور می سازد.

عنابستانی اظهار داشت: مجلس باید حوصله و صبوری کند تا فاطمی امین برنامه های طراحی شده را به نتیجه برساند، بنابراین اکنون استیضاح وزیر صنعت، معدن تجارت بر اساس این استدلال به مصلحت نیست.

فاطمی امین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را با برنامه تحویل گرفت و جزء معدود وزیرانی است که برنامه‌اش را پیش می‌برد و عملکرد او معطوف به برنامه کوتاه مدت نبوده است.

فاطمی امین شجاعانه و قدرتمندانه در حال ایجاد تحول در حوزه صنعت و معدن کشور است

نماینده مردم سبزوار بیان داشت: به نظر من فاطمی امین در حال پیش برد برنامه شجاعانه و قدرتمندانه تحولی خود در حوزه صنعت و معدن است، اما نتایج این برنامه باید در یک فرآیند دیده شود.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار ایرنا در خصوص استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:ساماندهی حوزه صنعت و معدن کشور مطابق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر درستی پیش می‌رود لذا فاطمی امین باید به کار خود ادامه دهد.

نماینده مردم شهرستان‌های سبزوار افزود: یک سری ضعفها در بخش نظارت و کنترل بر بازار در وزارت صمت وجود دارد و وزیر نیز باید به آن توجه نماید البته نمایندگان نیز تذکراتی در این خصوص داده اند، در بخش کنترل بازار ضعف جدی وجود دارد و حق با مردم است، لذا باید عملکرد در این بخش با تجدید نظر جدی اصلاح شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922246/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA