فراجا در اولویت نوسازی منازل سازمانی نیروهای مسلح قرار گرفت


تهران- ایرنا- وزارت دفاع بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مجاز به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت نیروی انتظامی از طریق فروش املاک مازاد، اخذ تسهیلات بانکی و تأمین زمین توسط دولت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042496/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA