فرانسه به جای تریبون دادن به منافقین سیاست‌های اشتباه خود را اصلاح کند


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: فرانسه به جای اینکه تحت تأثیر تبلیغات دروغین گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد و تریبون‌هایی را برای نفرت­‌پراکنی این گروه تروریستی در اختیار آنها قرار دهد، اقدام به اصلاحاتی گسترده و عمیق در نگرش و سیاست­‌های اشتباهش داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165882/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7