فراکسیون انقلاب اسلامی صلاحیت و برنامه‌های علی آبادی را تایید کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی از تایید برنامه‌ها و اهداف وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در این فراکسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138655/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF