فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از وزیر پیشنهادی کار حمایت کرد

وی اظهار داشت: سومین جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی با موضوع بررسی برنامه ها، سوابق و اولویت های زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اتفاق اعضای فراکسیون برگزار شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را درخصوص صلاحیت وزیر پیشنهادی مطرح کردند.

فراکسیون انقلاب اسلامی اکثریت مجلس را در اختیار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903588/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

وی افزود: در این جلسه بعد از استماع نظرات دو موافق و دو مخالف و صحبت های وزیر پیشنهادی، فراکسیون برنامه ها و سوابق ایشان را برای تصدی این جایگاه به رأی گذاشت و بر این اساس وزیر پیشنهادی ۷۷ رأی موافق و ۵۴ رأی مخالف برای تصدی این جایگاه از فراکسیون دریافت کرد.

ابوالفضل عمویی صبح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات جلسه امروز این فراکسیون اظهار داشت: در این جلسه درباره رای اعتماد به وزیر پیشنهادی رای گیری استمزاجی به عمل آمد و اعضا با ۷۷ رأی موافق و ۵۴ رأی مخالف موافقت خود را برای حمایت از زاهدی وفا اعلام کردند.

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون با حضور رییس جمهور در صحن علنی مجلس در حال برگزاری است.