فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از وزیر پیشنهادی کار حمایت کرد

وی اظهار داشت: سومین جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی با موضوع بررسی برنامه ها، سوابق و اولویت های زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اتفاق اعضای فراکسیون برگزار شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را درخصوص صلاحیت وزیر پیشنهادی مطرح کردند.

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون با حضور رییس جمهور در صحن علنی مجلس در حال برگزاری است.

ابوالفضل عمویی صبح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات جلسه امروز این فراکسیون اظهار داشت: در این جلسه درباره رای اعتماد به وزیر پیشنهادی رای گیری استمزاجی به عمل آمد و اعضا با ۷۷ رأی موافق و ۵۴ رأی مخالف موافقت خود را برای حمایت از زاهدی وفا اعلام کردند.

وی افزود: در این جلسه بعد از استماع نظرات دو موافق و دو مخالف و صحبت های وزیر پیشنهادی، فراکسیون برنامه ها و سوابق ایشان را برای تصدی این جایگاه به رأی گذاشت و بر این اساس وزیر پیشنهادی ۷۷ رأی موافق و ۵۴ رأی مخالف برای تصدی این جایگاه از فراکسیون دریافت کرد.

فراکسیون انقلاب اسلامی اکثریت مجلس را در اختیار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903588/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF