فراکسیون انقلاب با واگذاری بررسی لایحه حجاب به کمیسیون مشترک موافقت کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی از موافقت این فراکسیون با بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون مشترک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190336/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9