فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون اقتصادی مجمع آغاز شد


تهران- ایرنا- فرایند بررسی لایحه «برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197651/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF