فرزین مدیری جدی و قاطع در اتخاذ تصمیمات ارزی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی فردی قاطع در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات ارزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984540/%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA