فروش فرآورده‌های نفتی بیش از تکالیف ۹ ماهه بوده است


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده در تحقق منابع و مصارف ۹ ماهه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ فروش فرآورده‌های نفتی بیش از تکالیف تعیین شده بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992806/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA