فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم افزایشی چشمگیر یافته است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سیزدهم فروش نفت را به برجام و تحریم‌ها گره نزد، گفت: فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در این دولت افزایشی چشمگیر یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186930/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87