فضای مجلس برای رای اعتماد به نیکبخت مثبت است


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: فضای مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی مثبت است و وی از مجلس رای اعتماد می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142706/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA