فعالیت گمرکات و بنادر از ابتدای برنامه هفتم شبانه‌روزی می‌شود


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب اعضای این کمیسیون، فعالیت‌های گمرکات در مرزهای زمینی، بنادر بزرگ و پر تردد کشور از ابتدای برنامه به صورت شبانه روزی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196900/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF