فقیرنمایی حوزه‌های انتخابیه از سوی نمایندگان مجلس در سال انتخابات


تهران – ایرنا- نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از نمایندگان با استفاده از تریبون مجلس کاستی های حوزه انتخابیه خود را در سال پایانی مجلس یازدهم بیان می کنند اما بیان کمبودها با نشان دادن اینکه ما فقیر و محروم هستیم، متفاوت است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85179683/%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA