قادری: انتخابات در فضایی امن و بدون دخالت دولت برگزار شد


تهران- ایرنا- نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در فضایی امن و آرام و بدون دخالت دولت برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406909/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF