قالیباف:اجازه نمی دهم کسی با آبروی مجلس بازی کند


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده تهران درخصوص حاشیه های ایجاد شده برای مجلس گفت: من مکلف هستم از مجلس صیانت کنم و اجازه نمی دهم کسی با آبروی مجلس بازی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097871/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF