قالیباف: آمریکا با هر کشوری که مقابلش بایستد از اهرم تحریم استفاده می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها منافع خود را می‌خواهند و با هر کشوری که مقابل آن‌ها بایستد از اهرم تحریم استفاده و همیشه تلاش می‌کنند تا در امور داخلی کشورهای انقلابی دخالت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973877/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87