قالیباف: اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه امنیت ملی ایران است


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه امنیت ملی ایران است، گفت: دور زدن قانون یا استناد گزینشی به قانون یا تبعیض به اجرای قانون، صدمات و لطمات را به فرهنگ قانون گرایی می‌زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959578/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA