قالیباف از طرح استحصال آب‌های زیرزمینی خراسان‌شمالی بازدید هوایی کرد


بجنورد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در سفر یکروزه به خراسان شمالی با بالگرد از طرح استحصال آب های زیرزمینی شهرستان شیروان بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127319/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C