قالیباف: اشکالات برنامه‌های قبلی توسعه در برنامه هفتم تکرار نخواهد شد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عملکرد نامناسب در برنامه‌های قبلی توسعه گفت: در بررسی برنامه هفته توسعه مجلس تلاش می‌کند اشکالات موجود رفع را کرده و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112135/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF