قالیباف انتصاب رادان به عنوان فرمانده کل انتظامی کشور را تبریک گفت


تهران- ایرنا- رئیس‌ مجلس شورای اسلامی انتصاب سردار رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991803/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9