قالیباف: اولویت ایران در سیاست خارجی توجه ویژه به آسیای شرقی است


تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه به آسیای شرقی را اولویت سیاست خارجی کشور دانست و گفت: دیپلماسی پارلمانی میان ایران و ویتنام می‌تواند به ابزاری برای تقویت روابط دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192952/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C