قالیباف: ایران و امارات می‌توانند به قطب بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل شوند


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و امارات، می‌توانیم به قطب بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل شده و این فرصت میان دو کشور به واسطه روابط دوجانبه و عضویت در بریکس وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85248955/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84