قالیباف: ایران و برزیل ظرفیت‌ها و اشتراکات فراوانی برای توسعه مناسبات دارند


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیام همتای برزیلی خود به مناسبت  ۱۲۰ سالگی روابط دیپلماتیک میان دو کشور، تأکید کرد: ظرفیت‌ها و اشتراکات فراوانی میان جمهوری اسلامی ایران و برزیل برای توسعه همه‌جانبه مناسبات به ویژه گسترش روابط اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153538/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87