قالیباف:‌ بازماندن از صعود، خدشه‌ای به شایستگی جوانان برومند تیم ملی فوتبال وارد نمی کند


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید به اعضای تیم ملی فوتبال تصریح کرد، بازماندن از صعود خدشه‌ای به شایستگی‌ و توانمندی‌ های آنها وارد نمی‌سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957209/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF