قالیباف: باید به سمت مساله‌محوری حرکت کنیم


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به سمت مساله محوری حرکت کنیم، تاکید کرد: باید پیشران‌ها را در کشور مشخص کنیم؛ همه موضوعات را با هم نمی‌توانیم حل کنیم اما موضوعات مهم باید انتخاب شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970636/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85