قالیباف: باید حنجره مردم در خانه ملت باشیم


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس، خانه ملت است و ما اساسا باید حنجره مردم باشیم که اگر غیر این را انجام دهیم بی انصافی کرده ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038651/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85