قالیباف با رئیس مجلس ملی ویتنام دیدار کرد


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با همتای ویتنامی خود در بهارستان دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192730/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF