قالیباف: بدون شفافیت، نمی توان به کارآمدی دست یافت


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کارآمدی دین در اداره جامعه باید مهمترین هدف همه کارگزاران نظام اسلامی باشد، اظهار داشت:‌ در بحث مربوط به حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است و امکان ندارد بدون شفافیت به یک مجموعه کارآمد دست یابیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966794/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA