قالیباف: برای توقف حملات رژیم صهیونیستی، اقدام فوری میان کشورهای اسلامی انجام شود


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با همتای الجزایری خود گفت: با توجه به حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان مظلوم فلسطینی، باید برای توقف حملات ظالمانه این رژیم غاصب در نوار غزه اقدام فوری میان کشورهای اسلامی انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283941/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C