قالیباف برای حضور در انتخابات ۱۴۰۲ ثبت نام کرد 


تهران_ایرنا_ ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۲ ثبت نام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200267/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF