قالیباف: بسیج فرهنگ نجات کشور و فائق آمدن بر مشکلات است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هرگاه در کشور دچار مشکل شدیم به دلیل این است که از فرهنگ بسیج دور شده‌ایم، فرهنگ بسیج فرهنگ نجات کشور در همه عرصه‌ها و فائق آمدن بر مشکلات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956090/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA