قالیباف: بعد از تصویب اساسنامه صندوق فرهنگیان، سازوکار آن را تعریف کنید


تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل ابهام در سازوکار صندوق فرهنگیان، با ارجاع تبصره‌های مربوط به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: پس از تصویب اساسنامه آن می‌توان فعالیت‌های صندوق را تعریف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267234/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7