قالیباف: توافق ایران و عربستان نقطه آغازی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توافق ایران و عربستان نشان می دهد دخالت خارجی‌ها در بروز اختلاف بین دو کشور مسلمان موثر بوده است، گفت: این اتفاق آغازی برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور و منفعت همه کشورهای منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054355/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C