قالیباف: خنثی‌سازی در کنار رفع تحریم‌ها باید پیگیری شود/ داروهای ایرانی در امارات


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس دولت امارات، دو نوع داروی ایرانی به عنوان نماد پیشرفت کشورمان در عرصه علم پزشکی به وی هدیه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249156/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C