قالیباف درگذشت مادر شهید حاج اسماعیل دقایقی را تسلیت گفت


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر شهید والامقام حاج اسماعیل دقایقی را تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165920/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA