قالیباف در پیامی از حضور گسترده مردم در انتخابات تشکر کرد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن قدردانی از حضور حداکثری در انتخابات گفت: مشارکت گسترده مردم، باعث حفظ قدرت بازدارندگی کشورمان در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی و چه بسا نظامی دشمنان می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405347/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF