قالیباف: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند

نماینده مردم بجنورد در مجلس افزود: اولویت بندی‌هایی که خود سازمان برنامه انجام می‌دهد بدون توجه به فرآیندهای بودجه مصوب در سفرهای استانی و ابلاغیه‌های بودجه‌ای تغییر می‌کنند؛ این نشان می‌دهد که در فرآیندهای مختلف بودجه‌ای نظارت مجلس کمرنگ است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات وحیدی گفت: در جلسه بعدی مجلس گزارش تفریغ بودجه ارائه خواهد شد. در همین راستا از دیوان محاسبات می‌خواهم که در گزارش خود حتماً انحراف از بودجه را ارائه دهند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است که بر اساس جداول مصوب فعالیت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894208/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

وی تاکید کرد: هیات رییسه و کمیسیون بودجه مجلس باید به این موضوع ورود کند تا سازمان برنامه به نام اولویت بودجه‌ها را جابجا نکند؛ مثلاً در موضوع بازنشستگان مجلس در بودجه سالانه عدد تعیین کرده اما هیچگاه از سوی سازمان برنامه در اولویت قرار نمی‌گیرد و می‌گویند که می خواهیم در برنامه هفتم مصوبه بیاوریم و اولویت تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه – 30 شهریور- مجلس شورای اسلامی محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس در تذکری گفت: با توجه به بودجه سالانه و برنامه هفتم و سفرهای استانی دولت، مجلس باید نظارت دقیقی بر اجرای قانون بودجه سالانه انجام دهد.

وحیدی یادآور شد: اولویت‌های برنامه ششم هنوز اجرا نشده است که می‌خواهند در برنامه هفتم اولویت بگذارند؛ این موضوع به هرج و مرج در اجرای قانون منتهی می‌شود.