قالیباف: رفتارهای امروز آمریکا از جنس دهه ۳۰ است/به مطالبات اساسی مردم توجه شود


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به مطالبات اساسی و جدی مردم توجه شود، تاکید کرد: رفتارهای امروز آمریکا علیه ملت ایران از جنس رفتارهای این کشور در دهه ۳۰ است که با روش‌ها، تکنولوژی و ابزارهای دهه سوم قرن ۲۱ اجرا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963055/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C