قالیباف: زیرساخت‌های ورزش باید با محوریت خانواده ایجاد شود


تهران-ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های کشور را باید با محوریت خانواده ساخت تابه سلامت و نشاط جامعه و سبد اقتصاد خانواده کمک می‌کند، گفت: شرایط اقتصادی امروز اجازه نمی‌دهد ورزش در سبد خانواده قرار گیرد لذا این امکان را ما باید برای آنها فراهم کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216719/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF