قالیباف: سقف سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال تعیین شد


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و افزایش سن بازنشستگی گفت: سقف سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال و سقف سن برای آقایان ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال تعیین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296229/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%DB%B3%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF