قالیباف: صداوسیما باید همه مردم را در آغوش بگیرد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صداوسیما نیازمند کمک است و ما در همه ابعاد اعم از پشتیبانی و ایده باید برای این کار بسیج شویم، گفت : البته صداوسیما باید این بستر را فراهم کرده و همه مردم از هر تفکر و دیدگاهی را در آغوش بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153546/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF